Для того, щоб угода відбулася легко, а квартира принесла лише позитивні емоції, інвестору варто прояснити кілька моментів перед підписанням документів, пише dom.ria.

Важливо В Україні хочуть продавати квартири за новими правилами

Законність будівництва

В Україні досить багато довгобудів і недобудов, тому інвесторам обов'язково потрібно перевіряти, чи законно будують ЖК, що сподобався.

У відділі продажів варто запросити наступне (лише оригінали):

 • документи на землю під будівництво (держакт, рішення держоргану влади, договір оренди ділянки та подібні);
 • містобудівні умови і обмеження;
 • експертний звіт та ін.

Цільове призначення ділянки

Одна з поширених проблем під час будівництва нового будинку. Так, якщо комплекс будується на землі, наприклад, під ТРЦ – можуть виникнути труднощі зі здачею нерухомості в експлуатацію. Також варто звернути увагу на те, будівництво яких ще об'єктів планується поблизу ЖК або на його території.

Репутація забудовника

Багато компаній є новачками на ринку, інші – мають свою історію. Для того, щоб бути впевненим у надійності об'єкта, необхідно вивчити вже здані проекти, наявність банків-партнерів, відгуки інших інвесторів.

Перше, що потрібно зробити, – перевірити дозвільну документацію / Фото dengi

Тип договору

Всі забудовники продають житло за різними схемами, від яких залежать суми платежів за оформлення, відповідальність і захист в разі форс-мажору.

Це можуть бути:

 • інвестування
 • купівля-продаж майнових прав
 • попередній договір купівлі-продажу
 • придбання через фонд фінансування будівництва

Розстрочка та кредит

У разі, якщо планується купівля житла у розстрочку, необхідно ретельно вивчити договір. Слід звернути увагу, чи фіксується ціна у гривні на весь період оплати або ж можливе підвищення вартості квадратного метра в залежності від ступеня готовності об'єкта.

Технологія будівництва та матеріали

Важливий нюанс, від якого залежить не лише швидкість зведення будинку, а й якість. Потрібно також перевірити, чим утеплюються фасади об'єкта – при грамотному підході мешканцям вдасться економити на опаленні.

Актуально На якому поверсі краще купити квартиру і чому

Покупець повинен з'ясувати основні моменти до укладення угоди / Фото poznyaki-kvartira

Оздоблення

Поширені три варіанти обробки при здачі житла в експлуатацію:

 1. без оздоблення (у квартирі – вхідні двері, вікна і лічильники, підведені комунікації, зроблена стяжка підлоги і стін);
 2. під чистове оздоблення (в квартирі – базовий набір сантехніки, вирівняні стелі і стіни, підготовлені місця для світильників і розеток);
 3. з ремонтом згідно дизайну, затвердженим покупцем.

Перепланування

На сьогоднішній день багато квартир пропонуються з відкритими плануваннями або тонкими стінами, які можна прибрати або "посунути". Однак є й такі будинки, де зміни заборонені. Якщо покупець збирається робити перепланування, цей момент потрібно уточнити до укладення угоди.

Обслуговування будинку після введення в експлуатацію

Об'єкт може бути переданий на баланс будинку або ж власної експлуатаційної компанії. Від цього залежать тарифи на послуги ЖКГ.

Покупка квартиры в новостройке: как выбрать и что проверить

Приобретая жилье в строящемся доме, покупатель всегда идет на риски. Чтобы их минимизировать, нужно подготовиться к общению с представителями застройщика.

Для того, чтобы сделка состоялась легко, а квартира принесла только положительные эмоции, инвестору стоит прояснить несколько моментов перед подписанием документов, пишет dom.ria.

Важно В Украине хотят продавать квартиры по новым правилам

Законность строительства

В Украине достаточно много долгостроев и недостроев, поэтому инвесторам обязательно нужно проверять, законно ли строят понравившийся ЖК.

В отделе продаж стоит запросить следующее (только оригиналы):

 • документы на землю под строительство (госакт, решение госоргана власти, договор аренды участка и подобные);
 • градостроительные условия и ограничения;
 • экспертный отчет и пр.

Целевое назначение участка

Одна из распространенных проблем при строительстве нового дома. Так, если комплекс строится на земле, к примеру, под ТРЦ – могут возникнуть трудности со сдачей недвижимости в эксплуатацию. Также стоит обратить внимание на то, строительство каких еще объектов планируется вблизи ЖК или на его территории.

Репутация застройщика

Многие компании являются новичками на рынке, другие – имеют свою историю. Для того, чтобы быть уверенным в надежности объекта, необходимо изучить уже сданные проекты, наличие банков-партнеров, отзывы других инвесторов.

Первое, что нужно сделать, – проверить разрешительную документацию / Фото dengi

Тип договора

Все застройщики продают жилье по разным схемам, от которых зависят суммы платежей за оформление, ответственность и защита в случае форс-мажора.

Это могут быть:

 • инвестирование
 • купля-продажа имущественных прав
 • предварительный договор купли-продажи
 • приобретение через фонд финансирования строительства

Рассрочка и кредит

В случае, если планируется покупка жилья в рассрочку, необходимо тщательно изучить договор. Следует обратить внимание, фиксируется ли цена в гривне на весь период оплаты или же возможно повышение стоимости квадратного метра в зависимости от степени готовности объекта.

Технология строительства и материалы

Важный нюанс, от которого зависит не только скорость возведения дома, но и качество. Нужно также проверить, чем утепляются фасады объекта – при грамотном подходе жильцам удастся экономить на отоплении.

Актуально На каком этаже лучше купить квартиру и почему

Покупатель должен выяснить основные моменты до заключения сделки / Фото poznyaki-kvartira

Отделка

Распространены три варианта отделки при сдаче жилья в эксплуатацию:

 1. без отделки (в квартире – входные двери, окна и счетчики, подведены коммуникации, сделана стяжка полов и стен);
 2. под чистовую отделку (в квартире – базовый набор сантехники, выровнены потолки и стены, подготовлены места для светильников и розеток);
 3. с ремонтом согласно дизайну, утвержденным покупателем.

Перепланировка

На сегодняшний день многие квартиры предлагаются с открытыми планировками или тонкими стенами, которые можно убрать или "подвинуть". Однако есть и такие дома, где изменения запрещены. Если покупатель собирается делать перепланировку, этот момент нужно уточнить до заключения сделки.

Обслуживание дома после ввода в эксплуатацию

Объект может передан на баланс дома или же собственной эксплуатационной компании. От этого зависят тарифы на услуги ЖКХ.

Первое, что нужно сделать, – проверить разрешительную документацию / Фото dengi